Arkkienkeli Michael ja Arkeija Faith

Uskon ja suojeluksen Arkkienkelit | 1. säde | universaali energia | väri sähkönsininen | Henkinen koti sijaitsee Banff’issa, lähellä Louise-järveä Kanadassa.

Mahtava arkkienkeli Mikael on rohkeuden, vahvuuden ja suojelemisen enkeli. Hän on arkkienkelisoturi, ylipäällikkö ja vakaa johtaja. Mikaelin nimi tarkoittaa ”Hän, joka on kuin Jumala”.

Mikael ja hänen jumalallinen feminiininen täydennyksensä – kaksoisliekkinsä – Arkeija Faith, joka nimensä mukaises­ti vahvistaa itsetuntoasi tai uskoa itseesi, jotta voisit saavut­taa päämääräsi – palvelevat henkisen valon sinisellä säteellä.

Mikael ja Faith työskentele­vät El Moryan, 1. säteen, punaisen aspektin mes­tarin tai chohanin kanssa. Yhdessä he auttavat eteenpäin nii­tä, joilla on voimakas taju omasta vahvuudestaan, ja jotka jaksavat kantaa totuuden miekkaa. Ne, jotka ovat tiiviissä yhteydessä arkkienkeli Mikaeliin, ovat vahvoja ja voimalli­sia, mikä ilmenee esimerkiksi heidän liiketoiminnastaan, kir­joituksistaan tai osallisuudestaan poliisi- tai sotavoimiin. 

Sinua suojellaan ja autetaan

He voivat auttaa kurkkuchakran puhdistamisessa ja laajentamisessa ja kaikkien sinisen säteen laatujen mestaruudessa. Sininen säde varustaa meidät henkisellä ja fyysisellä suojeluksella, ja se on keskus voiman ja johtajuuden oikealle ilmaisemiselle. Se on myös välttämätön kehitettäessä uskoa ja saattaa sopusointuun jumalallisen tahdon ja Yhden jumalallisen suunnitelman. 

Arkkienkeli Mikael tuo sinulle aloitekykyä, tahdonvoimaa, tarmoa ja elin­voimaa kulkeaksesi elämänpolkuasi ja saadaksesi tehtäväsi suoritettua helposti ja huoletta. Hän auttaa sinua kehittä­mään johtamiskykyjäsi ja olemaan tarpeeksi vahva, perään­antamaton ja keskittynyt menestyäksesi.

Ne, jotka kuvastavat tämän säteen jumalallisia ominai­suuksia, ovat motivoituneita, innostuneita, vahvoja ja suo­jelevat apua tarvitsevia. Ensimmäisen säteen kehittymättö­mämmät ilmentymät, jotka on syytä työstää pois, ovat yli­mielisyys, pyrkimys hallita muita, itsepäisyys, tunneköyhyys ja suvaitsemattomuus.

Ark­kienkeli Mikael johtaa Suojelevia enkeleitään. Kun kutsut Mikaelia, hän lähettää enkeleitänsä suojelemaan sinua tai tulee itse vartioimaan sinua ja seiso­maan oikealle puolellesi puolustaakseen si­nua sekä fyysisesti että henkisesti. Arkkienkeli Mikaelin enkelit saapuvat heti, kun heitä tarvi­taan ja kutsu esitetään.

Voit pyytää Mikaelia suojelemaan rakkaitasi. Hänen vahvuutensa tuo heille rohkeutta ja turvallisuutta.

Jos koet olevasi vaarassa, huuda Mikaelia apuun. Pyydä Häntä turvaamaan itseäsi ja/tai muita sinisellä valollaan, jonka voit nähdä vaikka viittana tai loistavan valokehänä, jonka hänen enkelinsä asettavat autettavan ympärille: tuska ja hyväksi­käyttö loppuvat, muiden kielteiset energiat vierähtävät pois heidän päältään, mikä puolestaan sallii heidän tuntea itsensä var­memmiksi ja voimakkaammiksi.

Voit toimia hyödyllisenä Maan asukkaana, kun halutessasi palvella ihmiskuntaa tuot maailmaan lisää Mika­elin säteilemää valoa. Sinun rukouksesi voivat pelastaa jonkun ihmisen.