Enkelit ovat taivaallisia henkiolentoja, jotka toimivat sanansaattajina Jumalan ja ihmisen välillä. Kerrotaan, että enkelit ovat sieluja, jotka luomistapahtuman alussa eivät katkaisseetkaan yhteyttään Jumalaan eivätkä omineet fyysistä elämää, vaan etsivät ainoastaan keinoja Luojan tahdon toteuttamiseen.

Enkelit ovat lähinnä ihmiskuntaa ”työnsä” puolesta ja toimivat arkkienkeleiden alaisuudessa. Enkelikunta on rinnakkainen ihmiskunnalle. Heillä ei ole vapaata tahtoa eikä itsetietoisuutta, kuten ihmisillä. He kehittyvät tunteiden kautta, kun ihmiset kehittyvät järjen kautta.

Enkelit ovat Jumalalle sitä mitä auringonsäteet ovat auringolle. Jumala loi enkelit palvelemaan ihmisiä ja pitämään meistä huolta.

Enkeleiden olemassaolon tarkoitus on palvella fyysisen tason elämää. He ovat äärimmäisen onnellisia saadessaan ihmiseltä tietoisen kutsun. Ihmisen tarvitsee vain luoda riittävän onnellinen elämänpiiri – aura – niin enkelit auttavat mielellään ihmistä vaikka parantamaan muita. Rukoillessamme enkeliä apuun, vastaa heistä siihen yksi tai useampi.

Vaikka elämme aineellisessa maailmassa, meillä on erityinen yhteys Jumalaan Hänen enkeltensä kautta. Koska olemme jokainen osa Jumalaa, suo jumalallinen kipinämme meille mahdollisuuden pyytää enkeleiltä apua ja odottaa tuloksia!

Voit pyytää enkeleiden apuaan kaikessa – kadonneiden esineiden löytämisestä aina sotien lopettamiseen saakka. Enkelit vastaavat kutsuusi niin kauan kuin se, mitä pyydät heitä tekemään, on myönteistä eikä loukkaa muita tai estä elämänsuunnitelmaasi. Et ainoastaan voi pyytää heitä auttamaan sinua henkilökohtaisesti, vaan voit ohjata heitä – vieläpä komentaa heitä – suorittamaan suurempia tehtäviä, kuten lopettamaan rikollisuuden ja pelastamaan lapset väkivallalta ja huumeilta.

Enkelit ovat valoenergian ilmentymiä. Kun enkeli tulee turvaksesi, yllesi syntyy uskomaton rakkauden voimakenttä.

Enkelit saattavat vaihdella olemustaan riippuen avuntarpeessa olevan tarpeista ja odotuksista. Enkelit voivat ilmaantua mies- tai naispuolisena olentona, vaikka he eivät varsinaisesti ole kumpaakaan, sillä he ovat valoenergian ilmentymiä. He kuuluvat yleensä jonkun ylemmän hierarkian palvelukseen, mutta toimivat ihmisten maailmassa jopa suojelusenkeleinä.

Enkeleiden voima on käsittämätön. He voivat kirjaimellisesti aineellistaa ihmisiä ja esineitä ja saada ne katoamaan. Kun he tulevat turvaksesi,  yllesi syntyy niin uskomaton rakkau­den voimakenttä, ettei mikään voi vahingoittaa sinua.

Jos enkeli pelastaa henkesi, se merkitsee usein sitä, että elä­mässäsi tapahtuu herätys, joka heittää sinut suureen muu­tokseen. Enkelit tekevät ylitöitä suojellakseen sinua.

Enkeleiden olemus

Enkeleillä ei ole aineellista ruumista, mutta he ovat selvästi muista henkiolennoista erottuvia ja erillisiä olentoja.

Enkelit ovat meille kuolevaisille useimmiten näkymättömiä, mutta meidät ihmiset he havaitsevat sellaisina kuin me lihallisina olentoina olemme. He ymmärtävät älyllisesti kuolevaisten elämänmuotoa ja kaikki ei-aistilliset mielenliikkeet ja tuntemukset ovat heille ja ihmisille yhteisiä. He arvostavat aikaansaannoksiamme musiikin, taiteen ja todellisen huumorin aloilla ja nauttivat niistä suuresti. He ovat täysin tietoisia moraalisista kamppailuistamme ja henkisistä vaikeuksistanne. He rakastavat ihmisiä, joten siitä seuraa vain hyvää ja iloa, kun haluamme ymmärtää ja rakastaa heitä.

Enkelit eivät ole tuomareitamme eivätkä syyttäjiämme. Enkelit eivät toimi ihmiskunnan tuomareina, eikä yksityisen kuolevaisenkaan pitäisi ennakolta tuomita kanssaluotujaan. 


Enkelihierarkia

Lue lisää enkelihierarkista täältä